Vilkår

Vilkår

November 2019

Modusfinans.dk (herefter ”Hjemmesiden”) er en kreditformidlingstjeneste som bliver leveret af L’EASY A/S, CVR-nr.: 21478008 (3C RETAIL A/S – herefter ”L’EASY”), Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C.

§ 1 OM L’EASY

L’EASY er en kreditformidler, som tilbyder kreditkøb og kontantlån i samarbejde med Facit Bank A/S (herefter ”Facit Bank”). Når du ansøger om et lån hos L’EASY, er det derfor Facit Bank der er långiver og som yder lånet til dig. Facit Bank er selv ansvarlig for at foretage en kreditvurdering af dig og vil som led heri indhente oplysninger om dine indtægter og udgifter samt oplysninger fra blandt andet SKAT, RKI o.l. L’EASY samarbejder tæt sammen med Facit Bank og vil som Facit Banks samarbejdspartner, hjælpe dig med at udfylde låneansøgningen, ligesom L’EASY sørger for at præsentere lånetilbud til dig på baggrund af Facit Banks kreditvurdering.

§ 2 ANVENDELSESOMRÅDE OG ACCEPT

Disse vilkår regulerer alene din brug af Hjemmesiden som den er leveret af L’EASY. Vilkårene anses som læst og accepteret når du ansøger om et lån på Hjemmesiden. Vilkår for lån bliver leveret af Facit Bank og er L’EASY uvedkommende.

§ 3 KUNDENS ANSVAR

Du er selv ansvarlig for, hvordan du vælger at bruge Hjemmesiden, herunder om din brug af Hjemmesiden er i strid med disse vilkår eller relevant lovgivning. Herudover er du selv ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger du afgiver til L’EASY og Facit Bank i forbindelse med ansøgningen om et lån.

§ 4 ANSVARSFRASKRIVELSE

L’EASY formidler alene kontakten mellem dig og Facit Bank. Et eventuelt låneforhold som etableres, vil derfor alene bestå imellem dig og Facit Bank. L’EASY gennemgår lånetilbuddet fra Facit Bank med dig, men det er alene Facit Bank der er ansvarlig for indholdet af en eventuel låneaftale. L’EASY er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tab eller uoverensstemmelser, der opstår som følge af låneaftalen eller fra låneforholdet mellem dig og Facit Bank.

Herudover er L’EASY ikke ansvarlig for tab som skyldes:

1. Nedbrud i – eller manglende adgang til Hjemmesiden, uanset om L’EASY selv står for driften af Hjemmesiden.
2. Manglende adgang til Hjemmesiden som følge af svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, naturkatastrofer, krig, oprør eller IT relateret hærværk (herunder hacking og virus).
3. Midlertidig nedlukning af Hjemmesiden som følge af strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af L’EASY selv og uanset konfliktens årsag.
4. Øvrige omstændigheder der er uden for L’EASYs kontrol.


§ 5 MARKEDSFØRING

Du modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når du har afkrydset feltet "ja tak" under en låneansøgning eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet modtages 4-6 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om L’EASY og Facit Banks produkter.

Du kan frabede dig at modtage flere henvendelser ved at kontakte L’EASY eller ved at afmelde nyhedsbreve via linket i mailen.

§ 6 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER

Der henvises til den for L’EASY til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: https://www.leasy.dk/vaerd-at-vide/privatlivspolitik,

samt til L’EASYs til enhver tid gældende cookiepolitik, som findes her: https://www.leasy.dk/vaerd-at-vide/cookies/


§ 7 LOVVALG OG VÆRNETING

Disse vilkår er underlagt dansk ret og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med brug af Hjemmesiden eller fortolkningen af vilkårene skal afgøres ved retten i Odense.